Crossroad begeleidt de exploratie naar alternatieve dienstverlening die de arbeidsmarktpositie van leefloners versterkt, waarbij ook de beeldvorming over leefloners positief wordt beïnvloedt.

In samenwerking met de VVSG vatten we een nieuw exploratief Social Design traject aan met steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

We focussen ons in dit project op werkzoekenden die door OCMW’s geholpen worden om aan werk te geraken.  De maatschappelijke beeldvorming rond werkzoekenden wordt namelijk beïnvloed door verschillende factoren (Controle over en mate van behoeftigheid, Identiteit, Attitude & Wederkerigheid). Deze inschatting is verre van objectief.  Wat meer is, deze beeldvorming wordt beïnvloed, dikwijls in negatieve zin, door de interacties die de betrokken werkzoekende heeft met zijn/haar sociale omgeving, en de interacties die leden van deze sociale omgeving onderling en met de eigen sociale omgeving hebben. Deze beeldvorming heeft op zijn beurt een invloed op de OCMW-besturen en via hen op de activeringspraktijk van OCMW’s, dit wil zeggen een rechtstreekse impact op de maatschappelijk werkers in hun benadering van de werkzoekenden(-leefloners). De beeldvorming wordt zo een extra argument om nog feller in te zetten op het remediëren van de manco’s van het betrokken individu: tijdsbesteding, gedragskenmerken, motivatie, ingesteldheid, …

Hierdoor is het gros van de ondersteuning die geboden wordt gericht op gedragsverandering bij de individuele werkzoekende en wordt voorbijgegaan aan het doorbreken van de beeldvorming zelf. Waardoor werkzoekende (leefloners) minder kansen krijgen om een goede werkplek te vinden en de match tussen werkgever en werknemer niet plaatsvindt. Paradoxaal genoeg wordt het bestaande beeld zo bevestigd en wordt een integratie in de samenleving haast onmogelijk.

We exploreren daarom de alternatieve vormen van dienstverlening die de arbeidsmarktpositie van leefloners (en eventueel andere werkzoekenden) versterkt, waarbij ook de beeldvorming over leefloners (en werkzoekenden) positief wordt beïnvloedt.