Picture4

Crossroad ondersteunt De Lijn in het Programmabeheer voor het ReTiBo project


 

 

DeLijnteamfoto1

Crossroad Consulting en het ReTiBo project bij De Lijn

Crossroad Consulting heeft een raamovereenkomst met De Lijn voor het inhuren van externe project resources voor het realiseren van het project ReTiBo.

De hoofdactiviteiten van De Lijn zijn:

 • het aanbieden van geregeld vervoer en de bijzondere vormen van geregeld vervoer;
 • het verstrekken van diensten van gemeenschappelijk personenvervoer met tram en bus in, van en naar het Vlaamse Gewest;
 • de aankoop en het onderhoud van het rollend materieel en de infrastructuur dat daartoe wordt aangewend;
 • de aankoop van vervoerprestaties bij onderdienstverleners;
 • het ontwikkelen van vervoerproducten en vervoer gerelateerde producten in het kader van deze dienstverlening.

 

De Lijn vervoert 500+ miljoen reizigers per jaar. De opdracht van Crossroad Consulting bestaat erin om De Lijn te ondersteunen in het Programmabeheer voor het ReTiBo project.

De volgende Programmabeheer ondersteuning werkpakketten worden binnen deze opdracht gerealiseerd:

 • Vereistenbeheer, scope management, business ondersteuning en implementatieplanning;
 • Management van ReTiBo deeltrajecten (Service Management, Kwaliteitsbewaking, Exploitatie, Marketing & Verkoop, Installaties op de voertuigen, Belgian Mobility Card (BMC) interoperabiliteit);
 • Smart card Management expertise (nadruk op beleidsmatige aspecten);
 • Project Office Management.

 

Deze werkpakketten worden uitgevoerd door Crossroad Management Consultants, “Public Transport” experten op het vlak van programma- en projectbeheer en beleidsmatig technisch advies. Zij werken als een hecht projectteam samen met de interne medewerkers van De Lijn.

De Lijn  is een sterke operationeel gerichte organisatie. De voornaamste doelstelling van onze klant is elke dag opnieuw de juiste dienstverlening voor hun reizigers  te verzekeren.

Het ReTiBo project draagt hier toe bij. Het Crossroad team helpt De Lijn de reizigersdiensten te verbeteren door de nodige ondersteuning in het ReTiBo project te leveren.  
Naast de klassieke project opvolging, begeleiden we onze klant bij het verfijnen van de projectstrategie en de projectimplementatie binnen de organisatie van De Lijn. 
Door de combinatie van de nodige empathie voor de cultuur van De Lijn  met een goed gedoseerde veranderingsgeest, maakt Crossroad het verschil.

Omschrijving van het ReTiBo project

Vervanging van het huidige Prodata magneetsysteem

Het huidige ticketverkoopsysteem Prodata, gebaseerd op magneetkaarten, werd ingevoerd in de vroege jaren ’90.  Inmiddels is dit systeem industrieel en functioneel verouderd.  Bijgevolg neemt de bedrijfszekerheid gestaag af en dient een vervanging van het systeem zich aan. Deze vervanging zal een feit zijn na de realisatie van het ReTiBo project. Bo staat voor Boordcomputer; het project behelst de uiteindelijke vervanging van de huidige Prodata chauffeursconsole, de opzet van een communicatienetwerk en de oplevering van een aantal ondersteunende diensten die door andere projecten gebruikt kunnen worden. ReTi staat voor “Reizigersregistratie en Ticketing”; het project omhelst een nieuwe infrastructuur voor klantenwerving, verkoop, registratie en ticketing, controle, gegevensinzameling en -beheer en inkomstenbeheer.

Situering ReTi – Registratie en Ticketing

Reeds geruime tijd werd door de Ministers van Mobiliteit en de Staatssecretaris van Overheidsbedrijven een Protocol van akkoord ondertekend dat moet leiden tot de invoering van het interoperabel ticket.  Dat ticket heeft de vorm van een contactloze smart card.  Hoofddoel van deze smartcard is de drempel tot het openbaar vervoer te verlagen voor de reiziger.  In elk geval moet de technische interoperabiliteit van de smart cards van de diverse aanbieders worden gerealiseerd.  Uiteindelijk doel is dat de gebruiker van het openbaar vervoer in België nog slechts één kaart zou moeten aankopen wanneer hij/zij een verplaatsing maakt waarbij gebruik gemaakt wordt van meerdere vervoersmaatschappijen.

In samenwerking met de andere Openbaar Vervoer (OV) maatschappijen in België lopen een aantal initiatieven rond het concept en de principes van de smart card. De technologie gevormd door de Calypso specificaties werd daarbij door de Belgische OV-maatschappijen gekozen als technische standaard en de Belgian Mobility Card (BMC) vennootschap werd opgericht als overlegorgaan tussen de OV maatschappijen.

Het ticketing systeem van de openbare vervoersmaatschappijen zal omgevormd worden tot een systeem met smart cards, kaartlezers en boordcomputers op alle voertuigen (treinen, trams, bussen en metro).

Situering Bo – Boordcomputer

Er is de laatste twee decennia onmiskenbaar een belangrijke evolutie in de manier waarop het gemeenschappelijk vervoer wordt georganiseerd.

In de eerste plaats is er de reiziger die verwacht de actuele informatie die hij nodig heeft voor zijn verplaatsing op de voor hem meest geschikte wijze, plaats en tijdstip te bekomen en die verplaatsing op een vlotte, comfortabele en veilige manier te kunnen uitvoeren.

In de tweede plaats is er de chauffeur die zich in de toenemende verkeersdrukte meer moet kunnen concentreren op het besturen van zijn voertuig en daartoe over accurate informatie moet kunnen beschikken en maximaal moet ontlast worden van taken die kunnen geautomatiseerd worden.

Tenslotte is er de vervoermaatschappij zelf die snel over accurate gegevens moet beschikken, zowel om het verloop van de exploitatie op de voet te kunnen volgen als om gepast te kunnen reageren op onvoorziene situaties die zich op het net voordoen. Verder zijn betrouwbare gegevens noodzakelijk voor analyse en bijsturing van de aangeboden diensten.

De Lijn wenst dan ook te beschikken over een toekomstgericht mobiel beheerplatform dat toelaat om het verouderde Prodata-systeem te vervangen en dat tegelijk als platform kan dienen voor ticketing en validatie met smart cards (het ReTi project). Verder zal dit bijkomende mogelijkheden bieden zoals het verschaffen van reizigersinformatie (volgende halte, verwachte aankomst …), verbetering van veiligheidsaspecten (bv. doorsturen van camerabeelden), beïnvloeding van verkeerslichten, sturing van wissels,  enzovoort.

De rol van de boordcomputer situeert zich bijgevolg hoofdzakelijk op drie vlakken:

 • opslag en uitwisseling van gegevens (gegevensbestanden, loggings, …);
 • beheer van communicatie van, naar en in het voertuig;
 • aansturing van andere systemen en applicaties.

Het resultaat van beide projecten dient gezien te worden als één consistent uitgebouwde architectuur en oplossing.